Automobil je už více než sto let součástí života naší společnosti. Dříve doprovázel své majitele celým životem a nezřídka se dědil z generace na generaci. Dnes se jedná buď o prostý dopravní prostředek, nebo naopak o důkladnou podporu majitelova sebevědomí.

My však chápeme automobil jako to, čím byl a je nadále: jako nástroj osobní svobody pohybu, jako uplatnění unikátního designu, jako prostředek k dosažení horizontu.